Parkreglement
Parkreglement

Parkreglement Wij Bouwen de Toekomst

De familie Bouwer heet je van harte welkom bij Wij Bouwen de Toekomst. Voordat je het park betreedt, vragen wij je ons parkreglement goed door te lezen. Met het betreden van het park ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

 1. Als je Wij Bouwen de Toekomst (hierna ‘WBDT’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’) bezoekt, heb je een geldig toegangsbewijs nodig. Het toegangsbewijs toon je bij binnenkomst aan de controleurs en/of op verzoek van een medewerker. Als je het park hebt verlaten kun je niet opnieuw naar binnen, tenzij je dit met een van de controleurs hebt afgesproken.

 2. Kinderen tot en met 12 jaar mogen het park alleen betreden onder begeleiding van een volwassene (18+).

 3. Huisdieren zijn niet toegestaan in het park. Hulphonden wel. Wij kunnen je vragen om een doktersverklaring.

 4. Hulpvoertuigen (bijv. een rolstoel, rollator, scootmobiel) zijn toegestaan. Wij kunnen je vragen om hiervoor een dokterverklaring te tonen.

 5. De attracties zijn alleen toegankelijk voor kinderen tot en met 12 jaar en moeten op een normale en veilige manier worden gebruikt. De begeleiders zien toe en staan in voor een normaal en veilig gebruik van de attracties. Ingeval van vernieling, beschadiging, wegmaken, verduistering of diefstal van zaken, ben jij als begeleider aansprakelijk voor de door ons geleden schade.

 6. Toegang tot het park en gebruik van de attracties geschiedt volledig op eigen risico. Tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van WBDT, is WBDT niet aansprakelijk voor schade. Eventuele schade meld je direct aan één van onze medewerkers. WBDT is niet (meer) aansprakelijk voor schade als de melding plaatsvindt nadat je het park hebt verlaten.

 7. Je gedraagt je waardig en respectvol, veroorzaakt geen overlast en houdt rekening met jouw eigen en andermans veiligheid. De medewerkers van WBDT mogen je instructies geven, die je altijd en direct opvolgt. Ook moet je je houden aan de instructies op de aanwezige borden en schermen.

 8. Wij hebben het recht om attracties buiten werking te stellen en te houden. Dit geeft geen recht op restitutie.

 9. Op het park kan eten en drinken worden gekocht. Daarnaast is het toegestaan om je eigen eten en drinken mee te nemen en te nuttigen op de daarvoor aangewezen plekken.

 10. Het park is volledig rookvrij. Roken, waaronder mede begrepen het gebruik van een e-sigaret/vape, is niet toegestaan.

 11. Alcohol en/of andere verdovende middelen zijn niet toegestaan.

 12. Promotionele activiteiten of het verkopen van diensten en/of artikelen op de parkeerplaats bij het Park, bij de entree en in het park zelf is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie.

 13. Wij mogen camera’s inzetten om jouw en onze veiligheid en eigendommen te beschermen. Daarnaast mogen we (attractie)foto’s en opnames maken en die gebruiken voor publicaties en promotionele doeleinden. Als je niet gefotografeerd of gefilmd wilt worden tijdens je bezoek aan het park, dan adviseren wij je om gebieden waar opnames worden gemaakt te mijden en een medewerker te vragen om geen foto’s of opnames van je te maken.

 14. Wij hebben het recht om je bij overtreding van dit reglement de toegang tot het park of een attractie te ontzeggen of je uit het park te (laten) verwijderen of – in bepaalde gevallen – aangifte te doen bij de politie. Je hebt dan geen recht op restitutie.

 15. WBDT beslist in alle overige gevallen die niet expliciet in dit reglement staan vermeld.

Niet akkoord met de hierboven vermelde voorwaarden? Betreed het park dan niet en neem direct contact met ons op.

Wij Bouwen de Toekomst wordt georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van Koninklijke Bouwend Nederland.